Kalendář přenosů


Poslední Přenosy

Žádné poslední přenosy

Webcast Icon

Třídění odpadů je záležitost dotýkající se každého člověka, firmy či organizace, kterým není lhostejný stav jejich okolí a míra zatížení přírody odpady. Následující stránky mají za cíl návštěvníka informovat o procesu třídění odpadů, zajímavých aktivitách odehrávajících se v kraji Vysočina a také zájemcům předat informace o legislativních souvislostech v problematice odpadového hospodářství na evropské, národní i lokální úrovni.
Naleznete zde jak zajímavé dokumenty právní analýzy, tak video-záznamy z jednání, které se přímo vztahují k problematice třídění odpadů.
Města a obce mají možnost propagovat své aktivity prostřednictvím příkladů dobré praxe, všichni pak právo vyjádřit svůj názor v diskusi.

Našim cílem je přispět k debatě o této často diskutované problematice netradičním a snad i zajímavým způsobem, formou, která využívá multimedií a větší interakce k uživateli stránek. Rádi bychom, aby tato stránka byla místem, kde se budou setkávat různé názory a informace tak, aby tato debata přispěla k ještě větší kvalitě služeb poskytované veřejnou správou v našem krají.
Věříme, že Vás obsah stránek zaujme, pro prezentaci vašich nástrojů využijte diskuse nebo emailový kontakt: jachim.v@kr-vysocina.cz.


Videa z minulých akcí:

Slavnostní ukončení Krajské kampaně k třídění odpadů 2008.

Rozhovor s europoslancem Dr. Ivo Strejčkem.

Seminář třídění odpadu.

Třídím, třídíš, třídíte?.

Rozhovor s europoslancem Ing. Oldřichem Vlasákem.

5 let spolupráce kraje Vysočina se společností EKO-KOM, a.s. v oblasti třídění odpadů.

Slavnostní ukončení Krajské kampaně k třídění odpadů 2007.